Prodej materiálu

Prodej písků a kameniva

1. písek říční (betonářský) 0 - 4 mm 370,- Kč/m3
2. písek kopaný (maltový) 370,- Kč/m3
3. písek zásypový (tříděný) 280,- Kč/m3
4. lomový prach 0 - 4 mm 470,- Kč/m3
5. lomový kámen 4 - 8 mm 670,- Kč/m3
6. lomový kámen 8 - 16 mm 585,- Kč/m3
7. lomový kámen 16 - 32 mm 585,- Kč/m3
8. lomový kámen 32 - 63 mm 565,- Kč/m3

Prodej recyklovaných drtí, tříděných písků a zemin

1. recyklát suťový směsný 0 - 8 mm 0,- Kč/m3
2. recyklát suťový směsný 8 - 32 mm 0,- Kč/m3
3. recyklát suťový směsný 32 - 63 mm 0,- Kč/m3
4. recyklát betonový 0 - 63 mm 190,- Kč/m3
5. recyklát živičný 0 - 63 mm 120,- Kč/m3

Pložky 1-8 a 1-5 nutno ověřit telefonicky předem.

Pro účtování skládkového a prodeje materiálů užíváme:

Tatra 815 sólo 7 m3
Tatra 815 souprava 12 m3
Tatra 815 kontejner 10 m3
Avia kontejner 2 m3
Velkoobjemová vozidla 10 m3

PRODEJ PÍSKŮ A RECYKLÁTŮ

Množství Cena bez DPH
Písek maltový (kopaný) 1 m3 370,- Kč
Písek zásypový (tříděný 0-8) 1 m3 230,- Kč
Písek betonářský (říční 0-4) 1 m3 370,- Kč
Štěrk 4-8 1 m3 670,- Kč
Štěrk 8-16  16-32  32-63 1 m3 585,- Kč
Štěrk 0-4 1 m3 470,- Kč
Recykláty suťové 1 m3 0,- Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena. Při odběru většího objemu poskytujeme množstevní slevy.

Máte na nás nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat následujícím formulářem.