Ceníky

Kontejnerová doprava a nákladní autodoprava

Objem kontejneru a jeho nosnost Kód odpadu Cena bez DPH
Suť tříděná 3,5 m3       5t 170 107 2 100,- Kč
Suť netříděná 3,5 m3       5t 170 904 2 900,- Kč
Odpad 3,5 m3       3t 150 106 2 900,- Kč
Lehký odpad 10  m3       3t 150 106 4 100,- Kč
Zemina výkopová 3,5 m3    5,5t 170 504 1 900,- Kč
Dřevo 10  m3       4t 170 201 4 000,- Kč
Dřevo 3,5 m3       3t 170 201 3 000,- Kč
Doba čekání 1 hod 390,- Kč

Cena za odvoz odpadu, sutě, apod. zahrnuje:

  • přistavení a pronájem kontejneru

  • doprava a ukládka v regionu Prahy
    (mimo region Prahy se cena navyšuje o 22,- Kč/km)

DOPRAVA NÁKLADNÍMI VOZY:

MAN NÁVĚS

  • 1km = 42-45,- Kč

MAN 8x6

  • 1km = 42-45,- Kč

  • 1hod = 900,- Kč

TATRA 815

  • 1km = 32-35,- Kč

  • 1hod = 500-600,- Kč

ZAMETACÍ SAMOSBĚRNÝ VŮZ VOLVO

  • 1hod = 790,- Kč

DOPRAVA MATERIÁLU PO PRAZE:

Typ vozu:

AVIA 700,- Kč (paušál)
MAN 1 200,- Kč (paušál)
TATRA 900,- Kč (paušál)

Výkup odpadů / Příjem materiálů

1. čistá výkopová zemina a kamení
(katalog. č. 170504) 200,- Kč/t
2. tříděný stav. a demoliční odpad
- beton
(katalog. č. 170101) v kusovitosti do 50 cm 120,- Kč/t
- železobeton (panely apod.)
(katalog. č. 170101) v kusovitosti nad 50 cm 180,- Kč/t
- cihly, pálené cihlářské výrobky
(katalog. č. 170102) 260,- Kč/t
- směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
  tašek a ker. výrobků
(katalog. č. 170107) 260,- Kč/t
3. asfalt bez dehtu
(katalog. č. 170302) v kusovitosti do 50 cm 450,- Kč/t
4. suť netříděná
(katolog. č. 170904) 1500,- Kč/m3

Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., je povinnost u položek 1-4 dodávat atesty o nezávadnosti materiálu.

Neupravené směsné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky katalogového čísla 170903, kategorie A (nebezpečný odpad) a MATERIÁLY VÝŠE NEUVEDENÉ NEBUDOU VPUŠTĚNY NA DEPONII !!!

U materiálů o velikosti nad 50 cm nutno počítat s navýšením ceny:

příplatek za kusovitost nad 0,5 m 150,- Kč/m3
příplatek za kusovitost nad 1,0 m 300,- Kč/m3

Ceník je platný pouze pro ostatní odpad kategorie "O" odstraňovaný dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. Platnost ceníku od 01.01.2010.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena.
Při odběru většího objemu poskytujeme množstevní slevy.

Prodej písků a kameniva

1. písek říční (betonářský) 0 - 4 mm 370,- Kč/m3
2. písek kopaný (maltový) 370,- Kč/m3
3. písek zásypový (tříděný) 280,- Kč/m3
4. lomový prach 0 - 4 mm 470,- Kč/m3
5. lomový kámen 4 - 8 mm 670,- Kč/m3
6. lomový kámen 8 - 16 mm 585,- Kč/m3
7. lomový kámen 16 - 32 mm 585,- Kč/m3
8. lomový kámen 32 - 63 mm 565,- Kč/m3

Prodej recyklovaných drtí, tříděných písků a zemin

1. recyklát suťový směsný 0 - 8 mm 0,- Kč/m3
2. recyklát suťový směsný 8 - 32 mm 0,- Kč/m3
3. recyklát suťový směsný 32 - 63 mm 0,- Kč/m3
4. recyklát betonový 0 - 63 mm 190,- Kč/m3
5. recyklát živičný 0 - 63 mm 120,- Kč/m3

Pložky 1-8 a 1-5 nutno ověřit telefonicky předem.

Pro účtování skládkového a prodeje materiálů užíváme:

Tatra 815 sólo 7 m3
Tatra 815 souprava 12 m3
Tatra 815 kontejner 10 m3
Avia kontejner 2 m3
Velkoobjemová vozidla 10 m3

PRODEJ PÍSKŮ A RECYKLÁTŮ

Množství Cena bez DPH
Písek maltový (kopaný) 1 m3 370,- Kč
Písek zásypový (tříděný 0-8) 1 m3 230,- Kč
Písek betonářský (říční 0-4) 1 m3 370,- Kč
Štěrk 4-8 1 m3 670,- Kč
Štěrk 8-16  16-32  32-63 1 m3 585,- Kč
Štěrk 0-4 1 m3 470,- Kč
Recykláty suťové 1 m3 40,- Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena. Při odběru většího objemu poskytujeme množstevní slevy.

Zemní práce

Hodinové sazby jednotlivých strojů:

Man 40 - 45,- Kč/km 900 - 1 200,- Kč/hod
T815 32 - 35,- Kč/km 500 - 600,- Kč/hod
Kolový nakladač 1 000 - 1 300,- Kč/hod
UNC 400 - 500,- Kč/hod
Cat 325 20 - 30,- Kč/m3 1 300 - 1 500,- Kč/hod
Cat 315 20 - 30,- Kč/m3 900 - 1 100,- Kč/hod
JCB 650 750,- Kč/hod

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Máte na nás nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat následujícím formulářem.

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.